Szkolenia w ramach projektu "Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowania do szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją określoną w projekcie – nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (wlicza się również okres przed rejestracją);
  • osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3 tj.: poziomu szkoły średniej z wyłączeniem szkół policealnych i wyższych).

Efektem przeprowadzonych szkoleń musi być uzyskanie kwalifikacji.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku i ubieganiem się o środki na szkolenia, proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Batorego 126 A w pok. 305 lub telefonicznie pod numerem (68) 45 65 658.

Wnioski znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce dokumenty i druki do pobrania – wniosek o szkolenie indywidualne lub w siedzibie urzędu w pok. 305.

Dodano: 15.07.2019 12:52

Drukuj