Szkolenia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowania do szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (IV)”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30 r.ż., bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne oraz spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • są bezrobotni,
  • nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym oraz dziennie),
  • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,
  • osoby bezrobotne w wieku do 25 r.ż. muszą przystąpić do projektu w ciągu 4m-cy od dnia rejestracji w PUP.

Efektem przeprowadzonych szkoleń w ramach bonu szkoleniowego musi być uzyskanie kwalifikacji.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku i ubieganiem się o środki na szkolenia, proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Batorego 126 A w pok. 305 lub telefonicznie pod numerem(68) 45 65 658.

Wnioski znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce dokumenty i druki do pobrania – wniosek o bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 r.ż.  lub w siedzibie urzędu
w pok. 305.

Pliki

Dodano: 12.07.2019 12:41

Drukuj