III nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane w dniu 01.07.2019 r. (w godzinach od 7:30 do 15:00) w:
- Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Batorego 126 A (pok. 006), lub
- Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie, ul. Niepodległości 15, lub
- Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11.

Pliki

 • Ogłoszenie o III naborze wniosków KFS 2019 - Pobierz
 • Zasady przyznawania środków KFS - Pobierz
 • Wniosek KFS 2019 - Pobierz
 • Barometr zawodów 2019 - miasto Zielona Góra - Pobierz
 • Barometr zawodów 2019 - powiat zielonogórski - Pobierz
 • Załącznik 1 - Wykaz osób mających uczestniczyć we wnioskowanych formach kształcenia ustawicznego - Pobierz
 • Załącznik 2 - Oświadczenie wnioskodawcy - Pobierz
 • Załącznik 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Pobierz
 • Załącznik 4A - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Pobierz
 • Załącznik 4B - Formularz informacji przy ubieganiu się o de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Pobierz
 • Załącznik 5 - Klauzula informacyjna dla Pracodawcy- Przedsiębiorcy -lub inne osoby niezarejestrowane ubiegające się lub korzystającego ze środków KFS - Pobierz

Dodano: 18.06.2019 10:54

Drukuj