Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wiejski

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach leżących w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich na terenie powiatu zielonogórskiego (ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz osób młodych do 30 roku życia).

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w filiach w Nowogrodzie Bobrzańskim i Sulechowie.

Pliki

Dodano: 31.05.2019 7:46

Drukuj