Projekt Career Turn - wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia

Fundacja STELLA VIRIUM realizuje projekt Career Turn - bezpłatne działanie - wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia. 

Projekt realizowany jest od 5 lat, obejmuje zasięgiem województwa dolnośląskie i małopolskie. 

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez jedną z korporacji sektora usług wspólnych, firmę UBS. Projekt jest bezpłatny dla osób w gorszym położeniu na rynku pracy, chcących się przekwalifikować i wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji - sektora BPO/SSC. W ramach naszych działań wolontariusze organizacji prowadzą działania edukacyjne - dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne; indywidualne wsparcie coachów i mentorów, doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego oraz przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych oraz certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje. 

Osiągnięcia projektu to:
- naszymi działaniami objęliśmy blisko 200 beneficjentów,
- ponad 60% podjęło pracę,
- zaangażowaliśmy dziesiątki wolontariuszy,
- pomogliśmy beneficjentom z 5 krajów,
- zrealizowaliśmy już kilkanaście edycji.

W załączeniu ulotki informacyjne, więcej danych zamieszczone jest na stronie fundacji: www.stellavirium.org.

Pliki

Dodano: 24.05.2019 13:42

Drukuj