Projekt „Lepsza przyszłość”

Projekt „Lepsza przyszłość” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, Działanie 7.3
Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

TERMIN REALIZACJI: 1 marca 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r.

Projekt jest skierowany 72 pozostających bez pracy kobiet z województwa lubuskiego (w tym z niepełnosprawnością)
i ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia uczestniczek oraz ich włączenie społeczne.

Projekt realizowany przez:

Polskie Centrum Edukacji
Adres: Bohaterów Westerplatte 9
Zielona Góra
Tel. 501 040 857
pracuj@pl.edu.pl

Pliki

Dodano: 19.03.2019 10:23

Drukuj