Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pliki

 • Ogłoszenie o naborze - Pobierz
 • Zasady przyznawania środków KFS - Pobierz
 • Wniosek KFS - Pobierz
 • Załacznik 1 - wykaz osób mających uczestniczyć we wnioskowanych formach kształcenia ustawicznego - Pobierz
 • Załącznik 2 - Oświadczenie wnioskodawcy - Pobierz
 • Załącznik 3 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Pobierz
 • Załącznik 4 A - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - Pobierz
 • Załącznik 4 B - Formularz informajcji przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Pobierz
 • Załącznik 5 - klauzula informacyjna dla pracodawcy ubiegającego się lub korzystającego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - Pobierz
 • Załącznik 6 - klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w sprawach przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - Pobierz
 • Barometr zawodów 2019 - miasto Zielona Góra - Pobierz
 • Barometr zawodów 2019 - powiat zielonogórski - Pobierz

Dodano: 06.02.2019 13:44

Drukuj