Instrukcja powiadamiania Urzędu przez podmiot o sytuacji cudzoziemca, którego oświadczenie o powierzeniu pracy wpisane zostało do ewidencji oświadczeń

Pliki

  • Instrukcja dla pracodawcy - Pobierz

Dodano: 28.11.2018 13:09

Drukuj