Ważna informacja dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Z uwagi na stałą tendencję wzrostową liczby składanych Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oświadczeń podmiotu działającego jako Agencja Pracy Tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż od 15.12.2018 r. powiadomienia  o:

1) podjęciu pracy przez cudzoziemca;

2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń;

3) zakończeniu pracy przez cudzoziemca;

będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną przesłane na adres praca.gov.pl.

W załączeniu instrukcja powiadamiania Urzędu przez podmiot o sytuacji cudzoziemca ( art. 88z, pkt 13 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), którego oświadczenie o powierzeniu pracy wpisane zostało do ewidencji oświadczeń.

Pliki

  • Instrukcja dla pracodawcy - Pobierz

Dodano: 28.11.2018 12:34

Drukuj