Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego

Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak zaprasza klientów PUP do udziału w projekcie pn. "Rozwój - Zatrudnienie - Przyszłość. Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny" nr RPLB-07.03.00-08-0004/18.

Projekt jest realizowany w okresie  od 01-09-2018 r. do 31-07-2019 r.

Cel projektu: przywrócenie zdolności 36 mieszkańców województwa lubuskiego, pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

- Wiek 18-65 lat

- Zamieszkanie, zgodnie z KC, na terenie woj. lubuskiego

- Status osoby niepełnosprawnej – aktualne orzeczenie

- Pozostawanie bez zatrudnienia (status osoby biernej zawodowo/ osoby bezrobotnej).

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie:

  • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek rozwoju dla wszystkich uczestników
  • Udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych
  • Udział w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
  • Certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe z zapewnieniem stypendium szkoleniowego
  • Pośrednictwo pracy
  • Zatrudnienie subsydiowane dla 8 uczestników projektu.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod nr telefonu 720-850-500.

Pliki

Dodano: 02.10.2018 13:31

Drukuj