Zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Od dnia 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zmianami.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2206). Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące dopuszczenia cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje to zmiany dotychczasowych przepisów zezwoleń na pracę oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę sezonową  (typ S). Zezwolenie to dotyczyć będzie cudzoziemców wykonujących pracę w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. Wprowadzona zostanie również nowa formuła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

•    Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
•    Zezwolenia na pracę sezonową
•    Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

Opłaty

  • 30 zł – w przypadku ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

Opłatę z podaniem imienia i nazwiska cudzoziemca, którego opłata dotyczy, można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na wskazany rachunek:

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. S. Batorego 126 A

65-735 Zielona Góra

BGŻ BNP PARIBAS

48 1600 1156 1848 7541 9000 0007

Wzory dokumentów dotyczące zatrudniania cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Pliki

  • Zezwolenia na pracę sezonową - Pobierz
  • Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca - Pobierz
  • Informacja podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotycząca okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 13 i 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Pobierz
  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Pobierz
  • Nowy wniosek o wydanie informacji starosty - Pobierz

Dodano: 20.09.2018 12:10

Drukuj