Ważna informacja dotycząca rejestracji oświadczeń

od dnia 01.06.2018 r. przyjmowane i wpisywane do ewidencji będą wyłącznie oświadczenia i wnioski o wydanie zezwolenia, które wpłyną drogą elektroniczną na adres praca.gov.pl.

Z uwagi na stałą tendencję wzrostową liczby składanych Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oświadczeń podmiotu działającego jako Agencja Pracy Tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego,  wniosków  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca dla podmiotu działającego jako Agencja Pracy Tymczasowej, Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuję, iż od dnia 01.06.2018 r. przyjmowane i wpisywane do ewidencji będą wyłącznie  ww. oświadczenia i wnioski o wydanie zezwolenia, które wpłyną drogą elektroniczną na adres praca.gov.pl.

Numer konta do dokonywania wpłat za złożone oświadczenia i wnioski o zezwolenia na pracę sezonową to: 48 1600 1156 1848 7541 9000 0007.

Dodano: 04.06.2018 9:28

Drukuj