Projekt „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej”

Projekt „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego/osoby zatrudnione na terenie województwa lubuskiego, zagrożonych zwolnieniem / utratą zatrudnienia lub przewidzianych do zwolnienia / przebywających w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób pozostających bez pracy, zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego (wg Kodeksu Cywilnego), zwolnionych w krótkim terminie (tj. w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Szczegóły na załączonej ulotce.

Pliki

Dodano: 14.12.2017 8:37

Drukuj