Projekt - "Daj się zatrudnić !"

Projekt “Daj się zatrudnić!” skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Szczegóły na załączonej ulotce.

Pliki

Dodano: 05.12.2017 10:28

Drukuj