KONKURS DLA FIRM I ORGANIZACJI

W dniu 31 marca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020.

Nabór projektów planowany jest w terminie - maj 2017 r.

Założeniem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania wniosków o dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w podanym niżej linku:

http://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/-/4551785-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-%E2%80%93-lubuskie-2020.

Poniżej zamieszczamy informację WUP dotyczącą konkursu.

Pliki

  • Informacja dotycząca konkursu - Pobierz

Dodano: 11.05.2017 12:27

Drukuj