Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody w 2016 roku

Informujemy, że w wyniku badania przeprowadzonego przez ekspertów zostały utworzone raporty ukazujące jednoroczną prognozę sytuacji w zawodach w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim oraz powiecie m. Zielona Góra, czyli Barometr zawodów. Barometr jest badaniem jakościowym, który powstaje osobno dla każdego powiatu oraz województwa w Polsce.

Na stronie internetowej http://barometrzawodow.pl/ umieszczono informacje dotyczące grup zawodów:

  • deficytowych, czyli takich, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności
    ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka,
  • zrównoważonych, czyli takich, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
  • nadwyżkowych, czyli takich w których znalezienie pracy może być trudniejsze
    ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Atutem strony http://barometrzawodow.pl/ jest wyszukiwarka zawodów, dzięki której można znaleźć prognozę dla konkretnego zawodu w dowolnym powiecie, czy województwie
w Polsce. Prognozy dotyczące zawodów deficytowych, zrównoważonych
i nadwyżkowych dla powiatów, na mapach oraz w tabelach możemy uzyskać również poprzez wybór interesującego nas obszaru.

Pliki

Dodano: 23.12.2015 11:34

Drukuj