Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z dniem 30 października 2013 r. zaczęła działać na stronie www.tarcza.lubuskie.pl „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy”, projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy patronat nad projektem objęła Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Partnerami w realizacji projektu są: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Koncepcja projektu zakłada utworzenie Lubuskiej Internetowej Platformy Informacyjnej Przeciw Przemocy. Celem powołania ogólnodostępnego portalu internetowego jest upowszechnianie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form
i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Bieżąca aktualizacja danych oraz umieszczanie najważniejszych informacji takich jak: kontakt, wzory pism, komunikaty, aktualności, informacje o kampaniach i programach społecznych jest wprowadzana przez pracowników jednostek przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli zainteresowanych podmiotów III sektora w województwie lubuskim. Dzięki temu ofiary przemocy domowej oraz osoby nią zagrożone uzyskają aktualne informacje, a co za tym idzie – szybszą i bezpośrednią pomoc.

Dodano: 07.11.2013 15:00

Drukuj