Ochrona danych osobowych

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Działając na podstawie przepisów art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze jest Weronika Pawłowicz, adres poczty elektronicznej: iodo@pup.zgora.pl

Pliki

  • Klauzula informacyjna KANDYDACI DO PRACY PUP - Pobierz
  • Klauzula informacyjna OFERENCI I KONTRAHENCI PUP - Pobierz
  • Klauzula informacyjna OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY - Pobierz
  • Klauzula informacyjna OSOBY ODBYWAJĄCE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU PUP - Pobierz
  • Klauzula informacyjna PRACOWNICY PUP - Pobierz
  • Klauzula informacyjna WSPÓŁPRACOWNICY PUP - Pobierz

Drukuj