Instrument Szybkiego Reagowania

     Przedsięwzięcie o nazwie Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)  ma na celu zminimalizowanie liczby upadłości polskich firm, poprzez odpowiednio wczesne udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom sektora MMSP oraz firmom dużym, których  sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu.

Zakwalifikowane do projektu firmy otrzymają kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w postaci finansowania kosztów usług szkoleniowych, doradczych oraz szeregu działań z obszaru  outplacementu.

Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie przez ekspertów Planu Rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb firmy, poprzedzonego analizą sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w Planie działań  naprawczych bądź rozwojowych, a następnie monitoring dynamiki zmian w firmie.

Wszystkie zaplanowane usługi są dla przedsiębiorcy nieodpłatne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem  infolinii 801 700 052 oraz w serwisie internetowym projektu:  www.isr.parp.gov.pl

Pliki

Drukuj