Lubuski Barometr koniunktury gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze partnerem projektu:

„Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy”

                www.dwr.org.pl/lubuskibarometr

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj