AktualnościRSS

Bezpłatne szkolenia zawodowe

Dodano: 09.09.2019 10:36

Zobacz więcej

Szkolenia w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Dodano: 12.07.2019 12:38

Zobacz więcej

Informacja promująca opisy zawodów w ramach projektu INFOdoradca+

Dodano: 19.06.2019 12:32

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową. Zobacz więcej

Projekt "Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)" - aktualizacja

Dodano: 05.06.2019 7:22

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt "Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zobacz więcej

Projekt Early Warning Europe – bezpłatna pomoc dla firm w trudnej sytuacji

Dodano: 04.06.2019 10:03

Zobacz więcej

Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej

Dodano: 31.05.2019 11:28

Zobacz więcej

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wiejski

Dodano: 31.05.2019 7:46

Zobacz więcej