Programy rynku pracy

W Informatorze prezentowane są następujące programy rynku pracy:

Pliki

  • Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na 2015 rok - Pobierz
  • Program dla osób bezrobotnych tworzących spółdzielnie socjalne - Pobierz
  • Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat - Pobierz
  • Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na 2015 rok - Pobierz
  • Program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - Pobierz
  • Program dla osób bezrobotnych po 50 roku życia - Pobierz
  • Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Pobierz
  • Program dla osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników - Pobierz
  • Projekt EFS "Scieżka aktywności zawodowej" na 2014 rok - Pobierz

Drukuj